Znaki jakości i atesty zdrowotne są wymagane dla bezpiecznych produktów

Udostępnij

Sprawdź oznaczenia jakości na każdym kupowanym produkcie. Podstawowe oznaczenia, które musi posiadać produkt to:

- CE - (CONFORMITE EUROPÉEN)
Oznacza to, że produkt spełnia wymogi prawne określone przez Unię Europejską. Oznaczając produkt znakiem CE, producent zapewnia, że produkt spełnia wymagania dyrektyw UE. Oznacza to bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i ochronę środowiska. Oznaczenie to jest przyznawane na podstawie analiz technicznych i wstępnych.

- ZNAK BUDOWLANY B - Oznacza, że producent mający siedzibę w Polsce lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadził ocenę zgodności i wydał Krajową Deklarację Zgodności z Polską Normą wyrobu oraz Aprobatę Techniczną.

Oprócz tego ważne są również atesty zdrowotne. Gwarantują one, że użytkownik nie jest narażony na uszczerbek na zdrowiu podczas korzystania z produktu.
Choć oznaczenia te są opcjonalne, warto się z nimi zapoznać.

Należy sprawdzić, czy kupujemy produkt, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego lub czy jest dopuszczony do użytku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Jeśli tak, to możemy mieć pewność, że materiał nie zaszkodzi zdrowiu lub życiu domowników.

Warto również zwracać uwagę na te oznaczenia:

- SIGN-gwarantuje, że niezależnie od tego, gdzie produkt został wyprodukowany, nie szkodzi on środowisku na żadnym etapie, od produkcji po utylizację.

- ECOLABEL - wskazuje, że w składzie produktu nie ma substancji niebezpiecznych.

EKO - stosowany wyłącznie do produktów budowlanych, które nie wykazują szkodliwości na żadnym etapie - od produkcji do utylizacji.

- GEV EMICODE -certyfikat nadawany przez międzynarodową organizację zajmującą się badaniem jakości produktów UEL Eco - INSTITUTE.