Jak usunąć drzewa na placu budowy?

Udostępnij

Na działce, na której planujesz budowę domu jednorodzinnego, często znajdują się drzewa, które to utrudniają. Będą one musiały zostać usunięte. Czy można wyciąć drzewo bez zezwolenia? Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew? Ten artykuł zawiera odpowiedzi.

Artykuł w skrócie

  1. Wycinka drzew - przepisy
  2. Wycinanie drzew bez zezwolenia
  3. Kiedy należy powiadomić o wycince drzew
  4. Jak zgłosić zamiar wycinki drzew
  5. Zezwolenie na wycinkę drzew

Budowa domu jednorodzinnego na działce porośniętej drzewami może być utrudniona. Drzewa mogą rosnąć w miejscu, w którym ma powstać budynek lub dom. Drzewa mogą rosnąć wzdłuż linii, na której planujemy postawić ogrodzenie posesji. Drzewa w końcu osiągną punkt, w którym będą zagrażać zarówno konstrukcji budynku, jak i bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców. W takich przypadkach konieczne może być usunięcie drzew z działki.

Wycinka drzew - regulamin

Obowiązujące przepisy jasno regulują wycinkę drzew na gruntach prywatnych. W 2017 r. istotny wpływ miała jednak ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2249) oraz ustawy o lasach. Prywatni właściciele nieruchomości mogli wycinać drzewa na swoich gruntach bez zezwolenia. W tym czasie z prywatnych posesji wycięto wiele drzew. Niestety dochodziło do wielu nadużyć.

Sytuacja musiała zostać naprawiona. Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach wprowadziła pewne ograniczenia w wycince drzew na prywatnych posesjach.

Może Cię również zainteresować ten artykuł: Jaki jest koszt projektu ogrodu?

Wycinka drzew bez zezwolenia

Pomimo zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie przyrody nadal możliwe jest usuwanie drzew. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków.

Przede wszystkim drzewa i krzewy muszą znajdować się na naszej nieruchomości. Cel ich usunięcia nie może być jednak związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można również usunąć drzewa i krzewy w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego. Właściciele nieruchomości mogą wycinać drzewa lub krzewy owocowe bez zezwolenia.

Usunięcie drzew bez zgłoszenia dotyczy również tych, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad poziomem gruntu NIE przekracza:

  • Jeżeli jest to klon srebrzysty, klon jesionolistny lub topola, wysokość powinna wynosić 80 cm.
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca lub platanu klonolistnego.
  • 50 cm - jeśli jest to inny gatunek drzewa.

Prawo zezwala również na usunięcie całego skupiska krzewów o powierzchni do 25 metrów kwadratowych.

Być może zainteresuje Cię ten artykuł: Kuny - co to jest i jak się ich pozbyć?

Kiedy należy powiadomić o wycince drzew

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) stanowi, że zgłoszenia wymaga usunięcie drzewa, którego średnica pnia mierzona na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza określone wielkości. Dla topoli, wierzb i klonów jest to 80 cm. Jeśli chcemy wyciąć kasztanowca, odległość ta wynosi 65 cm. Dla innych drzew jest to 50 cm.

Jak zgłosić zamiar wycinki drzew

Należy powiadomić lokalny urząd miasta lub gminy o zamiarze usunięcia drzew z prywatnej posesji. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew powinno zawierać imię i nazwisko oraz oznaczenie wnioskodawcy, a także nieruchomości. Należy również dołączyć rysunek lub mapę wskazującą lokalizację drzew na działce.

W ciągu 21 dni od daty zgłoszenia przeprowadzane są oględziny. Podczas tych oględzin określany jest gatunek drzewa, które jest wycinane. Mierzony jest również obwód pnia.

Urząd gminy lub miasta może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia oględzin. W tym samym czasie może zostać wydane zaświadczenie o braku sprzeciwu. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu w ciągu 14 dni od oględzin, możliwe jest ich kontynuowanie. Właściciel nieruchomości będzie miał 6 miesięcy na zakończenie prac. Jeśli drzewa nie zostaną usunięte w tym czasie, wymagane będzie nowe zawiadomienie.

Zezwolenie na wycinkę drzew

Inaczej wygląda sytuacja, gdy właściciel nieruchomości nie otrzymał tzw. dorozumianej zgody na wycinkę drzew lub zaświadczenia o braku sprzeciwu. Wówczas konieczne będzie wystąpienie przez właściciela nieruchomości z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Procedura ta dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielczych.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew należy złożyć w lokalnym urzędzie miasta lub gminy. Wniosek powinien zawierać szereg informacji. Wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu właściciela nieruchomości. Do wniosku należy również dołączyć oficjalne oświadczenie, że właściciel jest prawnym właścicielem nieruchomości. Wniosek powinien również zawierać nazwę i gatunek drzewa lub krzewu. W przypadku zezwolenia ważne jest zmierzenie średnicy pnia drzewa na wysokości 130 cm. Należy również określić obszar, na którym krzew ma zostać usunięty. Wniosek musi zawierać informacje o lokalizacji, przyczynie i dacie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu. Należy dołączyć rysunek lub mapę przedstawiającą lokalizację drzewa.

Po złożeniu wniosku informacje są weryfikowane wizualnie. Następnie wydawane jest zezwolenie na wycinkę. Należy pamiętać, że usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od powodzenia nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu.

Z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów wiążą się również koszty. Koszt zależy od rodzaju drzewa i jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią.