Mur z cienką spoiną - porady

Udostępnij

Murowanie ścian to jedno z najtrudniejszych zadań przy budowie domu. Po ich wzniesieniu widać, jak budynek szybko rośnie na naszych oczach. Wprawna ekipa może postawić jedną kondygnację w ciągu 2-3 godzin.

Techniki w murarstwie

Techniki murowania przy użyciu różnych elementów murarskich są podobne, ale mogą się różnić w zależności od niuansów materiałów murarskich. Dobrym pomysłem jest pobranie instrukcji od producenta elementów murarskich, których będziesz używać. Znajdą się tam wytyczne dotyczące wykonania. Jest to istotne, ponieważ pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby wpłynąć na jakość techniczną i integralność budynku.

Odpowiednie narzędzia

Wszystkie rodzaje materiałów i technologii murarskich wymagają zachowania reżimu technologicznego, w trakcie którego konieczne jest stosowanie odpowiednich narzędzi. Narzędzia te są niezbędne, aby prace murarskie były wykonywane zgodnie z instrukcją. Zostały one stworzone po to, aby ułatwić prace murarskie i uniknąć popełniania błędów. Jest to ważne z tego powodu. Murowanie cienkich spoin przy użyciu tradycyjnej kielni murarskiej lub szczotki do płytek jest przykładem tego błędu, ponieważ nie da się uzyskać odpowiedniej grubości spoiny. Dodatkowo zużycie zaprawy będzie duże. Jeśli technologia pozwala na szlifowanie każdej warstwy murowanej, można to zrobić, aby uniknąć nierówności. Pustaki mają tolerancję wymiarową od +-1mm do +-2mm.

Kolejność kroków przy budowie muru. Krok po kroku

Krok 1 to murowanie pierwszej warstwy bloczków. Podczas prac przygotowawczych konieczne jest zlokalizowanie najwyższych i najniższych punktów na ziemi (ściany fundamentowej lub płyty, podłogi itp.). Poniżej ściany. Należy ułożyć warstwę podkładową z zaprawy cementowej w celu wyrównania różnic wysokości. Należy również ułożyć warstwę poziomej izolacji przeciwwilgociowej, jeśli jest to podane w projekcie. Murowanie rozpoczyna się od wyrównania bloczków w narożnikach. Jest to pierwsza warstwa bloczków na tradycyjnej (lub zwykłej) zaprawie cementowej. Bloczki z pierwszej warstwy będą układane wzdłuż sznurka murarskiego, który jest rozpięty między narożnikami. Jeśli łączymy elementy murowe (bloczki o gładkich licach) lub każdy bloczek ma inny układ spoin (profilowanie), pamiętajmy o wypełnieniu zaprawą spoin pionowych. W przypadku stosowania bloczków z profilowanymi powierzchniami czołowymi (wzajemnie dopasowane pióra i wpusty), każdy kolejny element należy wcisnąć w bloczek od góry.

Krok 2 to sprawdzenie poziomu pierwszej warstwy bloczka.

Krok 3 to  korygowanie położenia bloczków za pomocą gumowego buta i młotka.

Krok 4 to wyrównanie drobnych nierówności na poziomych powierzchniach bloczków pierwszej warstwy. Czynność tę można wykonać przy pomocy pacy (dla bloczków z betonu komórkowego klasy 400 i 500) oraz struga (dla bloczków klasy 600 i 700).

Krok 5 to Zamiatanie pyłu, który powstał w wyniku szlifowania powierzchni bloczków.

Mur z cienką spoiną - kolejne warstwy

Murowanie kolejnych warstw bloczków zaprawą do cienkich spoin można wykonać po związaniu warstwy zaprawy tradycyjnej (zwykle w ciągu 1-2 godzin od jej nałożenia).

Krok 6 - Mieszanie zaprawy do cienkich spoin . Suchą mieszankę należy następnie wsypać do ustalonej wcześniej ilości czystej wody. Po wymieszaniu zaprawy można użyć miksera, aby upewnić się, że nie ma grudek. Wymieszać ponownie i pozostawić zaprawę do odpoczynku przez 5 minut. Zaprawa powinna zgęstnieć do konsystencji śmietany.

Krok 7 - Nałóż zaprawę na wymurowane bloczki za pomocą kielni do cienkich spoin. Najlepiej jest nakładać zaprawę na wiele bloczków jednocześnie, a nie na każdy w jednej warstwie. Zapobiegnie to jej wysychaniu przed układaniem kolejnych elementów. Ważne jest, aby równomiernie rozprowadzić zaprawę na całej powierzchni. Zaprawę cienkowarstwową należy nakładać na płaszczyzny pionowe (tzw. lica), gdy bloczki nie są wyprofilowane na pióro i wpust oraz tam, gdzie są przycięte.

Krok 8 - to zaprawa cienkowarstwowa drugiej warstwy. Rozpoczyna się ją na narożnikach. Kolejne bloczki układa się na zaprawie warstwowej wzdłuż sznurka, który jest rozciągnięty między narożnikami. Należy postępować tak, jak w kroku 1. Następnie za pomocą gumowego młotka skoryguj ich położenie.

Krok 9 - ocena poziomu elementów muru.

Krok 10 -Szlifowanie powierzchni bloczków w warstwie murowanej.

Krok 11 - usunięcie pyłu ze szlifowania.

Murowanie na cienką spoinę stosuje się do kolejnych warstw ściany. Wykonuje się go w analogiczny sposób.

Kolejność wznoszenia ścian

Budowę ścian rozpoczyna się od wykonania nośnych ścian zewnętrznych i ścian wewnętrznych. Ściany te buduje się szeregowo, ponieważ często są one połączone i stanowią konstrukcję dla innych elementów (stropów belek stropowych, dachów itp.). Poniższa grafika przedstawia sposób łączenia ścian nośnych poprzez łączenie bloczków. Ściany działowe mogą być wykonane z wykorzystaniem szalunku stropów. Zmniejsza to szansę na pękanie ścian działowych w przypadku uginania się stropów w trakcie rozporowej pracy.

Ważne szczegóły

Ważne jest, aby umieścić wzmocnienie pod oknami. Zapobiegnie to powstawaniu pęknięć pod oknami. Są to płaskie kratownice, które można umieścić pod oknami, aby zapobiec powstawaniu pęknięć. Ważne jest odsprzęgnięcie ścian działowych i konstrukcji stropu, aby uginający się strop nie przeciążył ścian działowych. Wiązary dachowe powinny być oddzielone od ścian działowych. Do dylatacji należy stosować specjalną, trwale elastyczną piankę rozprężną (nie piankę montażową). Pianka ta zachowuje swoją elastyczność i wypełnia wszelkie ruchy konstrukcyjne, które mogą wystąpić w szczelinach dylatacyjnych (np. uginające się stropy, odkształcające się słupy drewniane z więźby dachowej).