Stawianie palików - budowa domu

Udostępnij

Stawianie budynku przed rozpoczęciem prac jest niezbędne. Dla inwestora jest to ważne wydarzenie w procesie budowlanym, ponieważ po raz pierwszy widzi on zarys swojego przyszłego domu. Oto kilka szczegółów na temat tego, czym jest tyczenie budynku i jak działa w praktyce.

W praktyce trzeba palikować budynek

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem budowy wytyczyć budynek na działce. Powinien to zrobić tylko uprawniony geodeta (zwykle ta sama osoba, która przygotowała mapę do celów projektowych ). Tyczenie musi być odnotowane w dzienniku budowy. W dzienniku tym geodeta odnotowuje datę wykonania tyczenia i podpisuje się pod nim. Jeśli ten wpis nie zostanie uzupełniony, dziennik budowy zostanie uznany za niekompletny.

Tyczenie odnosi się do przeniesienia budynku z projektu na pole. Określa on położenie budynku w stosunku do otaczającego krajobrazu, granic i innych cech. Określa również orientację budynku w stosunku do boków. Są to zazwyczaj główne elementy konstrukcyjne i osie konstrukcyjne. Nie ma on obowiązku rysowania wszystkiego. Musi jednak narysować te elementy, które pozwolą wykonawcy określić położenie pozostałych elementów. Geodeta wyznacza poziom "zero" budynku. Jest to wysokość głównych osi konstrukcyjnych budynku. Jest to również poziom pierwszej kondygnacji. Punkt zerowy wyznacza się na nieruchomym obiekcie w terenie (np. drzewo, element ogrodzenia itp.) ).

Elementy te pozwolą wykonawcy prawidłowo przenieść z projektu położenie i zagospodarowanie działki, wymiary budynku i jego najistotniejsze elementy. Pozwoli to wykonawcy i architektowi zrealizować budowę zgodnie z projektem i zatwierdzoną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Kiedy należy sporządzić rysunek budynku

Po wykonaniu wykopu , czyli po użyciu ciężkiego sprzętu, najlepszym momentem na wytyczenie budynku jest . Jest bardzo prawdopodobne, że punkty geodety zostaną utracone, jeśli koparka przyjedzie przed wykonaniem wytyczenia przez geodetę. Najlepiej, jeśli geodeta wykona wytyczenie po wjechaniu koparki. Wykonawca powinien być obecny, aby pomóc w przygotowaniu łat geodezyjnych, na których geodeta zaznacza swoje osie.

Weryfikacja dokładności wyznaczenia linii zabudowy

Ponieważ nikt nie jest doskonały, wykonawca i kierownik budowy powinni sprawdzić położenie osi względem siebie . Ważne jest również sprawdzenie przekątnych. Przekątne sprawdzane są poprzez porównanie prostopadłego i równoległego położenia osi. Nie są w stanie sprawdzić położenia względem płotu lub poziomu zerowego. Tu trzeba polegać na nieomylności geodety.

Po naniesieniu punktów przez geodetę, wykonawca rozwija sznurek i wykreśla osie dla ścian. Czasami wykonawca może też przenieść osie na siebie, stosując wapno do spodu.

Nieprawidłowe wytyczenie budynku może mieć katastrofalne skutki

Nieprawidłowe lub niezgodne z przepisami wytyczenie budynku może mieć poważne konsekwencje. Może to oznaczać, że budynek został wybudowany niezgodnie z projektem i wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Deweloper może być zmuszony do złożenia nowego projektu i uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Niestety, przepisy mogą nie być przestrzegane, jeśli budynek znajduje się zbyt blisko sąsiedniej działki. W skrajnych okolicznościach może być konieczne wyburzenie całego budynku.